🔴 DAY 4: PUBG Vietnam Series - Vòng Chung Kết

  • Diupload pada

    Durasi 04:08:25

    Product by 500BROS Studio. Sản phẩm các bạn đang xem được sản xuất bởi 500BROS Studio. *Sporsored by DXRacer* ► SUBSCRIBE: https://goo.gl/fhjLxE -------------------- Ủng hộ cho 500 Bros Studio ► DONATE ► PLAYERDUO : https://playerduo.com/500bros ► STREAMLABS : https://streamlabs.com/500bros ► UNGHOTOI : https://unghotoi.com/500bros -------------------- Try hard PUBG + CSGO cùng 500 Bros Studio ► DISCORD : https://discord.gg/9cQE2PA ---------- Các channel chính thức của 500 Bros ► FACEBOOK : facebook.com/500anhem ► YOUTUBE : youtube.com/500bros ► TWITCH : twitch.tv/500bros ---------- Liên hệ khác ► CONTACT : info@500bros.com ► WEBSITE : vikings.gg ► FACEBOOK : facebook.com/500anhem ► GROUP: facebook.com/groups/500aefamily/ ► GROUP PUBG: facebook.com/groups/500brosPUBG/ #500brospubg #vikingsgaming #pubg

    Channel 500BROS PUBG

Play Audio


Related Video